Articles

Tran-dynastia

valtio ja yhteiskunta prekolonialisessa Vietnamissa

Gia Longin ja hänen seuraajiensa valta aina Ranskan Vietnamin valloitukseen asti 1800-luvun lopulla ei tuonut mitään uudistuksia valtion järjestämiseen, jonka perusluonteen Ly-keisarit olivat jo 1000-luvulla vakiinnuttaneet. Ly hallitsijat olivat menestyksekkäästi taistelleet paikallisen feodalismin elpymistä vastaan, jonka juuret olivat heimopäälliköiden ennen kiinalaisten tuloa käyttämissä valloissa. 1000—luvulta lähtien Dai Viet pysyi keskitettynä kuningaskuntana, jota johti monarkki, jonka ehdottomien valtaoikeuksien sanottiin olevan peräisin taivaasta tulleesta mandaatista-yksi osa Vietnamin valtion läpikotaisin kungfutselaista luonnetta. Ly-hallitsijat perustivat kiinalaisen mallin mukaisesti kiinteän hierarkian, jossa kaikkien virkamiesten arvojärjestys oli yhdeksän palkkaluokkaa. Siviili-ja sotilastehtäviin määrätyt mandariinit olivat keisarin nimittämiä ja vastuussa vain hänelle. Kaikki mandariinit—niin keisarillisen hovin kuin provinssi—ja paikallishallinnon alimmassa asemassa olevat-otettiin palvelukseen ja määrättiin johonkin virallisen hierarkian yhdeksästä palkkaluokasta vain yhdellä tavalla: virkamiestutkintojen kautta, jotka tehtiin vuosien opiskelun jälkeen. Pääsääntöisesti vain varakkaat saivat käyttää näihin opintoihin tarvittavan ajan. Kuitenkin, lukuun ottamatta dynastisten taantumien kausia, jolloin virat olivat joskus myytävänä, tie valta-asemiin tapahtui stipendin, ei varallisuuden kautta.

vallanjaon käsite oli vieras prekolonialistisille hallitsijoille. Keisari oli korkeimman oikeuden mandariinien avulla paitsi ylin lainlaatija ja kaikkien siviili-ja sotilasinstituutioiden johtaja, myös oikeudenjakaja sekä rikos-että siviiliasioissa, ja hän delegoi valtansa provinssien ja kylien mandariinien hierarkialle. Jopa uskonnolliset julkiset tehtävät olivat keisarin ja hänen edustajiensa yksinoikeus hallinnon alemmilla tasoilla. Mikään sotilaskasti ei koskaan hallinnut valtiota, mandariinien ulkopuolella ei ollut uskonnollista hierarkiaa eikä poliittista vaikutusvaltaa omaavaa aristokratiaa saanut syntyä. Aatelisarvoina myönnetyt aatelisarvot eivät olleet perinnöllisiä.

Vietnamin suurten dynastioiden talouspolitiikka suosi myös keisarillisen ja mandariinin vallan säilyttämistä. Läpi 900-vuotisen itsenäisyyden, Kiinan vallan lopusta Ranskan siirtomaavallan alkuun, Vietnamin talous pysyi lähes yksinomaan maataloudessa. Käsityöläis-ja kalastajakyliä oli olemassa, ja siellä oli jonkin verran kaivostoimintaa, mutta ihmismassat harjoittivat riisin viljelyä, eikä kotimaista eikä kansainvälistä kauppaa edistetty järjestelmällisesti. Yksikään omistava kauppiaiden keskiluokka ei koskaan uhannut oppineiden mandariinien valtaa, ja suurmaanomistajien kasvava valta väheni ajoittain maan uudelleenjaon kautta. Gia Long ja hänen seuraajansa Minh Mang lakkauttivat itse asiassa kaikki valtavat maanomistukset 1800-luvun alkupuoliskolla. Teoriassa keisari omisti kaikki maat, ja vasta valloitettujen alueiden uudisasukkaat saivat keisarillisella määräyksellä tonttinsa kylistä, jotka nousivat Punaisenjoen suistosta etelään Mekongin suistoon.

Vietnamin jäykkää absolutismia rajoitti jossain määrin perheelle annettu merkitys Sen kungfutselaisen käsityksen mukaisesti, että perhe on sivistyneen yhteiskunnan perusyksikkö; perheenpään valtaan alistuminen oli siten jokaisen kansalaisen tärkein moraalinen velvollisuus, jopa tärkeämpi kuin kuuliaisuus hallitsijaa kohtaan. Yhteiskunnan itsevaltaisuutta helpotti hieman myös kylähallinnolle myönnetty rajoitettu valta; paikallisia asioita hoiti arvovaltainen valtuusto, joka valittiin pääsääntöisesti vauraammista tai muuten merkittävistä asukkaista. Näiden notaarien tehtäviin kuului muun muassa lainvalvonta, asevelvollisuus armeijan ja pakkotyöväen alokkaista sekä verojen arviointi. Perheelle omistautumisen lisäksi kylälle uskollisuus oli jokaisen vietnamilaisen velvollisuus.