Articles

Hvad er en Afslutningskrav?

en afslutkrav er en måde at formidle enhver mulig interesse, som nogen har i en ejendom til en anden person. Det giver ingen garanti for ejerskab, hvilket betyder, at det kun er nyttigt i begrænsede situationer.

brug af en afslutningskrav er i det væsentlige en måde at opgive ethvert krav, du har til et stykke ejendom for at frigive det til en anden. De er almindelige i overførsler mellem familiemedlemmer, skilsmisser, og andre handlinger til rydning af titler. Lær, hvordan afslutningskrav gerninger fungerer, og hvornår de kan være nyttige.

Hvad er en Afslutningskrav?

en afslutningskrav gerning overfører eller “afslutter” enhver interesse i fast ejendom. Koncessionsgiveren—den person, der overfører interesse i en ejendom-erklærer offentligt og lovligt, at hvis de har noget ejerskab i ejendommen, overfører de det til modtageren.

en koncessionsgiver er muligvis slet ikke i titlen og kan overføre en erhvervet interesse. For eksempel, en koncessionsgiver, der er gift med ejeren af en ejendom, kan underskrive og registrere en afslutningskrav for at overføre enhver interesse, som koncessionsgiver måtte have erhvervet i ejendommen til ægtefællen, der vil blive omtalt som tilskudsmodtageren.

Afslutkrav gælder kun for den interesse, en koncessionsgiver ejer på tidspunktet for overførslen. For eksempel, hvis en koncessionsgiver erhverver rettigheder til en ejendom på et senere tidspunkt, ville den tidligere afslutningskrav ikke have nogen indflydelse.

en afslutningskrav garanterer ikke, at en koncessionsgiver ejer nogen reel interesse i en ejendom eller status for titlen.

Afslutkrav handlinger bruges ikke til salg, der bruger garanti handlinger eller give gerninger. Der er også omstændigheder, der kan kræve en interspousal overførselsakt i stedet for en afslutningskrav. Men de kan være nyttige i visse scenarier.

Sådan fungerer en Afslutningskrav

Afslutningskrav er nyttige i situationer, hvor der er behov for en enkel overdragelse af ejerskab. Skilsmisse er for eksempel en af hovedårsagerne til at indgive en afslutningskrav. Hvis et par ejer et hjem i fællesskab, ægtefællen, der ikke holder hjemmet, skulle underskrive en afslutningskrav og overføre interesse for ejendommen til den ægtefælle, der blev tildelt hjemmet i skilsmissen.

dette kan også gælde for situationer, hvor en person simpelthen passerer et hus til en anden slægtning. For eksempel, hvis en far ønsker at give et hus til sin søn uden nogen forventning om betaling, han kunne underskrive en afslutningskrav.

der er også tilfælde, hvor du kan løbe ind i problemer med en titel, der rejser spørgsmål om, hvorvidt en anden person har ejerskab. Advokater kan forsøge at få denne person til at underskrive en afslutningskrav om at opgive eventuelle rettigheder, de måtte have til ejendommen.

en afslutningskrav er farlig, hvis du ikke ved noget om den person, der giver Dig ejendommen. Du skal være sikker på, at en person faktisk har rettigheder til en ejendom, før du underskriver den med en afslutningskrav.

Mortgage Impact

et afslutningskrav fjerner ikke en låntagers navn fra et pant eller fritager en låntager fra ansvaret for betaling af et pant. Kun en refinansiering, en udbetaling af pantet eller salg af ejendommen, som resulterer i en udbetaling af pantet, fritager en låntager fra forpligtelsen.

Sådan forbereder du en Afslutningskrav fra mange hjemmesider

Du kan hente en afslutningskrav fra mange hjemmesider, men hvis du vil have 100% tillid til, at din afslutningskrav blev udarbejdet korrekt, og at dine interesser er beskyttet, er det klogt at konsultere en advokat eller anden juridisk professionel med speciale i fast ejendom. Du skal også have skødet notariseret og registreret i det amt, hvor ejendommen er beliggende.

Afslutkrav Gerning vs. Interspousal Transfer Deed

Interspousal transfer deeds svarer til at afslutte handlinger og give afkald på yderligere krav om samfundsejendom. Det kan underskrives af en nuværende ægtefælle eller en ægtefælle midt i en adskillelse eller gennemgå en endelig skilsmissesag. Disse bruges også ofte, hvis den ene ægtefælle har bedre kredit end den anden, og de ønsker at refinansiere hjemmet. I dette tilfælde vil ægtefællen med dårlig kredit overføre et krav til ægtefællen med bedre kredit.

der er ingen stats-eller byoverførselsskat på grund af en ejendom overført af en interspousal overførselsakt. Den interspousal overførsel passerer også eventuelle realkreditforpligtelser sammen med ejerskab.

i en skilsmisse kan hvordan ejerskab af en ejendom opdeles variere fra sag til sag, men det er almindeligt, at den enkelte, der holder hjemmet, refinansierer og køber den tidligere ægtefælle. Denne form for overførsel kan ikke håndteres med en simpel afslutningskrav eller interspousal overførselsakt.

Afslutningskrav vs. Tilskudsakt

i mange tilfælde er en afslutningskrav ikke tilstrækkelig til at overføre ejerskab, fordi den ikke giver nogen garantier. Ofte er der behov for en mere fast og ejerskabserklæring, som det er tilfældet med en tilskudsakt.

I modsætning til en afslutningskrav, lover en tilskudsakt eksplicit, at den nuværende ejer har rettigheder til ejendommen og overfører dem. Dette beskytter mod eventuelle titelproblemer, der kunne være sket i løbet af koncessionsgiverens ejerskab. Det garanterer dog ikke, at der ikke er nogen titelproblemer, der opstod uden for denne ejerskabsperiode. Til det bruger nogle stater en endnu stærkere gerning, kaldet en garantihandling sammen med titelforsikring.

Grant gerninger og garanti gerninger er de mest almindelige typer af gerninger, der anvendes i salgstransaktioner.

nøgle grillbarer

  • en afslutningskrav bruges til at opgive eventuelle rettigheder, som nogen har til en ejendom.
  • det giver ingen garanti for, at garantisten faktisk har rettigheder til ejendommen, eller at titlen er fri for andre krav.
  • Afslutkrav gerninger er nyttige i titel-clearing handlinger eller enkle overførsler mellem familiemedlemmer eller i en skilsmisse.
  • de er ikke nyttige i salg eller andre tilfælde, hvor der er behov for en mere fast garanti for ejerskab fra garantistens side.