Articles

Haemolacria in een 22-jarige jongen | BMJ Case Reports

beschrijving

Een 22-jarige jongen had twee episodes van spontaan bloed in tranen (figuur 1). Een gedetailleerde voorgeschiedenis en klinisch onderzoek waren normaal. Onderzoek van de banen was normaal. Een diepgaande psychosociale analyse leverde geen bijdrage.

iv xmlns: xhtml=”http://www.w3.org/1999/xhtml figuur 1

Haemolacria bij een 22-jarige jongen.

bloedtesten, waaronder een volledig hemoogram, leverfunctietesten en bloedingsprofiel, waren normaal. De bloedingstijd, de stollingstijd, de protrombinetijd (PT) – index en het aantal bloedplaatjes lagen eveneens binnen de normale grenzen. De capillaire fragiliteitstest was negatief.

PT werd geëvalueerd voor de ziekte van von Willebrand. von Willebrand factor (vWF) antigeen assay en de functionaliteit van vWF met een glycoproteïne Ib binding assay, collageen binding assay, ristocetin cofactor activiteit en ristocetin-geïnduceerde bloedplaatjes agglutination assays waren normaal. De Factor VIII spiegels worden ook gecontroleerd en bleken normaal te zijn. Bloedtesten voor dengue, leptospirose waren negatief. Conjunctivale uitstrijkjes cultuur was normaal. Dacryocyste rhinogram en traanklier biopsie waren normaal. CT-scan van de schedel inclusief de baan en het gezicht was normaal.

Er kon geen oorzaak worden toegeschreven aan haemolacria bij deze patiënt ondanks een uitgebreide radiologische en hematologische workup, samen met een normaal klinisch onderzoek. Daarom gaan we ervan uit dat het een idiopathische vorm van haemolacria is. Ongeveer 30% van de gevallen wordt als idiopathisch gerapporteerd.

Haemolacria is een aandoening waarbij de patiënt bloederige tranen heeft, in plaats van normale waterige tranen. Het is een symptoom van een aantal ziekten.1 Het kan wijzen op een tumor in het traanapparaat. Ernstige bacteriële conjunctivitis of lokaal letsel aan het oog kan optreden bij haemolacria. Bij vrouwen ectopische endometrium Weefsel afzetting in het traankanaal kan leiden tot bloederige tranen tijdens de menstruatie.2 pathologische vergroting van de veneuze kanalen in de baan en giant papillaire conjunctivitis, vasculaire tumoren, de ziekte van Osler-Weber-Rendu (erfelijke hemorragische telangiectasia) hemofilie en andere coagulopathieën kunnen zich voordoen met haemolacria.3-5

Epistaxis met een retrograde bloedstroom naar het bindvlies via puncta lacrimalia, is het syndroom van Munchausen een zeldzame oorzaak van hemolacria.6-8

leerpunten

  • Haemolacria is een zeldzame medische aandoening en moet meer onderzocht worden om deze beter te begrijpen.

  • een multispecialiteitsbenadering is nodig voor de evaluatie van haemolacria.