Articles

Methodius af Olympus

Methodius havde en omfattende filosofisk uddannelse og var en vigtig teolog såvel som en produktiv og poleret forfatter. Kronologisk kan hans værker kun tildeles på en generel måde til slutningen af det tredje og begyndelsen af det 4.århundrede. Han blev af særlig betydning i teologisk litteraturhistorie, idet han bekæmpede forskellige synspunkter om den store Aleksandrian, Origen. Han angreb især hans lære om, at menneskets krop ved opstandelsen ikke er den samme krop, som han havde i livet, såvel som hans ide om verdens evighed. Ikke desto mindre anerkendte han Origenes store tjenester i kirkelig teologi.

ligesom Origen er han stærkt påvirket af Platons filosofi og bruger i vid udstrækning den allegoriske forklaring af Skriften. Af hans mange værker er kun en kommet ned til os komplet i en græsk tekst: dialogen om jomfruelighed, under titlen Symposium eller om jomfruelighed (Symposion e peri hagneias). I dialogen, sammensat med henvisning til Platons Symposium, skildrer han et festligt måltid med ti jomfruer i Arete-haven, hvor hver af deltagerne roser Kristen jomfruelighed og dens sublime ekspertise. Det afsluttes med en salme om Jesus som Kirkens brudgom. Større fragmenter er bevaret af flere andre skrifter på græsk; vi kender andre værker fra gamle versioner på Slavisk, skønt nogle forkortes.

følgende værker er i form af dialog:

  1. om fri vilje (peri tou auteksousiou), en vigtig afhandling, der angriber det gnostiske syn på ondskabens oprindelse og som bevis for den menneskelige viljes frihed
  2. om opstandelsen (Aglaophon e peri tes anastaseos), hvor Doktrinen om, at det samme legeme, som mennesket har i livet, vil blive vækket til uforgængelighed ved opstandelsen, specielt fremsættes i modsætning til Origen.

mens store dele af den originale græske tekst til begge disse skrifter er bevaret, har vi kun slaviske versioner af de fire følgende kortere afhandlinger:

  1. De vita, om liv og rationel handling, som især formaner til tilfredshed i dette liv og til håbet om det kommende liv
  2. de cibis, om de jødiske diætlove og om den unge ko, som er nævnt i Tredje Mosebog, med allegorisk forklaring på Det Gamle Testamentes madlovgivning og den røde ko (Num. lepra, om Spedalskhed, til Sistelius, en dialog mellem Eubulius (Methodius) og Sistelius om den mystiske følelse af Det Gamle Testamentes henvisninger til spedalske (Lev. de sanguisuga, på iglen i Ordsprogene (Ordsp., 15 kvm. og på teksten: “himlene viser Guds herlighed” (SL. 2).

af andre skrifter, ikke længere eksisterende, Jerome nævner (loc. pengetransportørerne.) et voluminøst værk mod porfyr, Neoplatonisten, der havde udgivet en bog mod kristendommen; en afhandling om Pythonissa rettet mod Origen, kommentarer til Genesis og Canticle of Canticles. Andre forfattere tilskrev et værk om martyrerne og en dialogkendskab til Methodius; i sidstnævnte modsætter han sig Origenes lære om verdens evighed. Gregory Abu ‘ l Faraj tilskriver Methodius en slags arbejde, der beskæftiger sig med patriarkerne.7. århundredes apokalypse af Pseudo-Methodius er fejlagtigt tilskrevet ham. Hans festdag er 18. September. Blandt udgaverne af hans værker er: P. G., SVIII; Jahn, S. Methodii opera et S. Methodius platonisans (Halle, 1865); Bonvetsch, Methodius von Olympus: i, Schriften (1891).

seks korte punkter opsummerer hans bidrag vedrørende åbenbaring:

  1. kvinden i Åbenbaringen 12 er kirken; barnet repræsenterer de hellige.
  2. 1260 dage forud for Ny Dispensation.
  3. ny Jord følger nuværende jord.
  4. strider mod Origen om opstandelsen.
  5. ændring af verden til mere strålende tilstand efter branden.
  6. organer modtaget i Opstandelsen dør aldrig.