Articles

Haemolacria u 22letého chlapce/BMJ případy

popis

22letý chlapec vykazoval dvě epizody spontánní krve v slzách (obrázek 1). Podrobná anamnéza a klinické vyšetření byly normální. Vyšetření oběžných drah bylo normální. Hloubková psychosociální analýza nepřispěla.

iv xmlns: xhtml= „http://www.w3.org/1999/xhtml Obrázek 1

Haemolacria u 22letého chlapce.

krevní testy včetně kompletního hemogramu, jaterních funkčních testů a profilu krvácení byly normální. Doba krvácení, doba srážení, index protrombinového času (PT) a počet krevních destiček byly také v normálních mezích. Test kapilární křehkosti byl negativní.

PT byla hodnocena na von Willebrandovu chorobu. von Willebrandův faktor (vWF) antigen test a funkce vWF s glykoproteinu Ib binding assay, kolagen binding assay, ristocetin kofaktor aktivita a ristocetin destiček indukovanou aglutinační testy byly normální. Hladiny faktoru VIII jsou rovněž kontrolovány a bylo zjištěno, že jsou normální. Krevní testy na dengue, leptospirózu byly negativní. Kultura výtěru spojivky byla normální. Rinogram dakryocysty a biopsie slzné žlázy byly normální. CT sken lebky včetně oběžné dráhy a obličeje byl normální.

u tohoto pacienta nelze přes rozsáhlé radiologické a hematologické vyšetření spolu s normálním klinickým vyšetřením přičíst hemolakrii žádné příčině. Proto předpokládáme, že se jedná o idiopatickou formu hemolakrie. Přibližně 30% případů je hlášeno jako idiopatické.

Haemolacria je stav, při kterém má pacient krvavé slzy místo normálních vodnatých slz. Je to příznak řady nemocí.1 může to svědčit o nádoru v slzném aparátu. Při hemolakrii se může projevit těžká bakteriální konjunktivitida nebo lokální poranění oka. U žen může mimoděložní ukládání endometriální tkáně v slzném kanálu způsobit krvavé slzy během menstruace.2 Patologické rozšíření žilní kanály ve oběžnou dráhu a obří papilární zánět spojivek, cévní tumory, Osler-Weber-Rendu onemocnění (hereditární hemoragická teleangiektázie) hemofilie a jiné koagulopatie může prezentovat s haemolacria.3-5

epistaxe s retrográdní průtok krve do spojivky přes puncta lacrimalia, Munchausenův syndrom jsou vzácnou příčinou hemolakrie.6-8

body Učení

  • Haemolacria je vzácný zdravotní stav a musí být zkoumána více se to lépe pochopit.

  • pro hodnocení hemolakrie je zapotřebí multispecialty přístup.