Articles

Spændings-og strømkilder

en elektrisk kilde er en enhed, der er i stand til at omdanne ikke-elektrisk energi til elektrisk energi. Et eksempel på dette er et batteri, der kan omdanne kemisk energi til elektrisk energi. Dette fører derefter til definitionen af ideelle kilder. Dette er kilder, der ikke ændres, selv når en belastning er fastgjort. Der er to typer af kilder, strøm og spænding kilder.
nedenfor er diagrammerne først for en spændingskilde og derefter strømkilder:


desværre ideelle kilder er umuligt at skabe dette fører os til reelle kilder, som omfatter en intern modstand. De følgende to diagrammer viser, hvordan man omdanner en ideel kilde til en rigtig kilde:

for en ideel spændingskilde Rs = 0.

for en ideel strømkilde Rs er uendelig.

Bemærk: strøm-og spændingskilder er identiske, når de ses fra terminalerne, hvis værdierne er relateret korrekt. Disse er derefter kendt som Thevenin (spænding) og Norton (nuværende) kilder.

ovenstående beskriver uafhængige kilder, mens der faktisk er afhængige kilder. Disse er afhængige af spændinger eller strømme i en anden del af kredsløbet. Derfor kan en værdi for kilden ikke angives, medmindre denne værdi er kendt. Bemærk: en spændingskilde kan også være afhængig af værdien af en strøm og omvendt.

en afhængig aktuel kilde