Articles

Spannings-en stroombronnen

een elektrische bron is een apparaat dat niet-elektrische energie in elektrische energie kan omzetten. Een voorbeeld hiervan is een batterij die chemische energie kan omzetten in elektrische energie. Dit leidt dan tot de definitie van ideale bronnen. Dit zijn bronnen die niet veranderen, zelfs niet wanneer er een belasting wordt bevestigd. Er zijn twee soorten bronnen, stroom-en spanningsbronnen.
Hieronder staan eerst de diagrammen voor een spanningsbron en vervolgens stroombronnen:


Helaas ideale bronnen onmogelijk te maken dit leidt ons tot echte bronnen die een interne weerstand. De volgende twee diagrammen laten zien hoe een ideale bron in een echte bron kan worden omgezet:

voor een ideale spanningsbron Rs = 0.

voor een ideale stroombron Rs is oneindig.

opmerking: stroom-en spanningsbronnen zijn identiek wanneer ze vanuit de aansluitingen worden bekeken, als de waarden correct gerelateerd zijn. Deze zijn dan bekend als Thevenin (spanning) en Norton (stroom) bronnen.

het bovenstaande beschrijft onafhankelijke bronnen, terwijl er in feite afhankelijke bronnen zijn. Deze zijn afhankelijk van spanningen of stromen in een ander deel van het circuit. Daarom kan een waarde voor de bron niet worden vermeld tenzij deze waarde bekend is. Opmerking: een spanningsbron kan ook afhankelijk zijn van de waarde van een stroom en omgekeerd.

a dependant current source