Articles

Wskazówki dotyczące pisania eseju opisowego

Jak napisać esej opisowy

rodzice, czy twój uczeń potrzebuje pomocy w napisaniu eseju opisowego? Nasi nauczyciele mogą pomóc. Zapisz się na nasz kurs pisania esejów w gimnazjum lub kurs pisania esejów w szkole średniej dla wskazówek 1-do-1.

pisarze używają eseju opisowego, aby stworzyć żywy obraz osoby, miejsca lub rzeczy. W przeciwieństwie do eseju narracyjnego, który ujawnia znaczenie poprzez osobistą historię, celem eseju opisowego jest ujawnienie znaczenia podmiotu poprzez szczegółową, zmysłową obserwację. Esej opisowy wykorzystuje moc języka i wszystkich ludzkich zmysłów, aby ożywić temat dla czytelnika.

jeśli czytelnicy odchodzą od opisowego eseju z poczuciem, że naprawdę spotkali osobę, poszli do określonego miejsca lub trzymali określony przedmiot, pisarz wykonał dobrą robotę. Jeśli czytelnicy również czują emocjonalne połączenie i głębokie uznanie dla znaczenia tematu, pisarz wykonał świetną robotę.

pięciostopniowy proces pisania esejów opisowych
profesjonalni pisarze wiedzą jedno: pisanie wymaga pracy. Zrozumienie i przestrzeganie sprawdzonych kroków procesu pisania pomaga wszystkim pisarzom, w tym uczniom. Oto opisowe wskazówki dotyczące pisania eseju dla każdej fazy procesu pisania:

1. Wstępne pisanie eseju opisowego
w fazie wstępnego pisania opisowego eseju uczniowie powinni poświęcić czas na zastanowienie się, kto lub co chcą opisać i dlaczego. Czy chcą pisać o osobie ważnej w ich życiu, o przedmiocie lub miejscu, które ma znaczenie? Temat nie musi być znany ani niezwykły. Osoba może być dziadkiem, przedmiot, ulubiona zabawka, a miejsce, domek na drzewie.

Po wybraniu tematu uczniowie powinni poświęcić czas na myślenie o cechach, które chcą opisać. Burza mózgów o wszystkich szczegółach związanych z tematem. Nawet nie pisząc o miejscu, zastanów się nad otoczeniem. Gdzie znajduje się obiekt? Gdzie mieszka ta osoba? Zastanów się nie tylko nad cechami fizycznymi, ale także nad wspomnieniami, uczuciami i ideami, które wywołuje temat. Pamięć i emocje odgrywają ważną rolę w przekazywaniu znaczenia podmiotu. Zaplanuj skupienie każdego akapitu i utwórz kontur, który ułoży te szczegóły w logiczną sekwencję.

2. Sporządzanie eseju opisowego
tworząc wstępny szkic eseju opisowego, postępuj zgodnie z zarysem, ale pamiętaj, że celem jest zapewnienie czytelnikowi bogatego doświadczenia tematu. Pamiętaj, że najważniejszym hasłem pisania eseju opisowego jest show, don ’ t tell. Jednym z najlepszych sposobów na pokazanie jest zaangażowanie wszystkich zmysłów-nie tylko wzroku, ale także słuchu, dotyku, węchu i smaku. Napisz, aby czytelnik zobaczył Zachód słońca, usłyszał piosenkę, powąchał kwiaty, posmakował ciasta lub poczuł dotyk ręki.

nie mów … Pokaż!

używaj języka opisowego i figuratywnego, a także konkretnych obrazów do opisu tematu. Podobieństwa i metafory działają dobrze. Oto kilka przykładów:

dom był stary.

pokazując

Dom zmarszczył brwi, a wewnątrz skrzypił z każdym krokiem, uwalniając zapach zaniedbanego prania.

był mądry.

gdybyś miał wybrać kolegę do nauki, wybrałbyś tego faceta.

zegar był w naszej rodzinie od lat.

zegar stał przy naszej rodzinie, wiernie zaznaczając minuty i godziny naszego życia.

ciesz się procesem opisywania tematu—może to być satysfakcjonujące doświadczenie. Opisowy esej nie opiera się na faktach i przykładach, ale na zdolności pisarza do stworzenia mentalnego obrazu dla czytelnika.

3. Recenzowanie eseju opisowego
w fazie rewizji uczniowie przeglądają, modyfikują i reorganizują swoją pracę w celu uczynienia jej jak najlepszą. Recenzując esej opisowy, uczniowie powinni ponownie przeczytać swoją pracę z tymi rozważaniami:

  • czy esej rozwija się w sposób, który pomaga czytelnikowi w pełni docenić temat? Czy jakieś akapity bardziej mylą niż opisują?
  • czy wybór słów i języka figuratywnego angażuje pięć zmysłów i przekazuje emocje i znaczenie?
  • czy jest wystarczająco dużo szczegółów, aby dać czytelnikowi pełny obraz?
  • czy istnieje związek między opisem a jego znaczeniem z pisarzem? Czy czytelnik będzie w stanie identyfikować się z wyciągniętym wnioskiem?

Zawsze miej czytelnika na uwadze od otwarcia do zakończenia akapitu. Opisowy esej musi być precyzyjny w szczegółach, ale nie wyprzedzać siebie. Lepiej przejść od ogólnego do konkretnego. W przeciwnym razie czytelnik będzie miał problemy z budowaniem obrazu w oku swojego umysłu. Na przykład, nie opisuj błyszczącej sierści, zanim nie powiesz czytelnikowi, że esej jest o psie!

4. Edytowanie eseju opisowego
na tym etapie procesu pisania autorzy sprawdzają i poprawiają błędy w gramatyce i mechanice. To także czas na poprawę stylu i wyrazistości. Uważaj na banały i ładowanie się na przymiotniki i przysłówki. Przeczytanie eseju przez znajomego pomaga pisarzom zobaczyć problemy i edytować je ze świeżą perspektywą.

5. Publikowanie eseju opisowego
dzielenie się esejem opisowym z resztą klasy może być zarówno ekscytujące, jak i nieco przerażające. Pamiętaj, że nie ma na ziemi pisarza, który nie byłby wrażliwy na swoją pracę. Ważne jest, aby uczyć się z doświadczenia i podjąć wszelkie informacje zwrotne, aby następny esej jeszcze lepiej.

Time4Writing uczy opisowego pisania esejów
kursy pisania esejów Time4Writing oferują bardzo skuteczny sposób, aby nauczyć się pisać rodzaje esejów wymaganych do szkoły, standardowych testów i aplikacji na studia. Unikalny program do pisania online dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, Time4Writing rozbija proces pisania na łatwe do opanowania kawałki, łatwo trawione przez młodych pisarzy. Uczniowie stale rozwijają umiejętności pisania i pewność siebie, kierując się indywidualnymi instrukcjami z dedykowanym, certyfikowanym nauczycielem. Nasze gimnazjum zapraszamy na kursy eseju i eseju Zaawansowanego uczą uczniów podstaw pisania dobrze skonstruowanych esejów, w tym eseju opisowego. Kurs pisania esejów High school Exciting skupia się w głębi na procesie pisania eseju z przygotowaniem do college ’ u jako celem. Kursy obejmują również interpretację podpowiedzi do pisania esejów w sytuacjach testowych. Przeczytaj, co rodzice mówią o postępach pisania swoich dzieci w kursach Time4Writing.

Register Now
Register Now to get started right away
Learn More
View our course overview