Articles

Eksoplaneter

m-Til-K

Målet Med m-Til-K-prosjektet Er å oppdage planetkammerater til stjerner med lavest masse, og å forstå hvilke faktorer som bestemmer hvordan og hvorfor planeter dannes rundt slike stjerner.M-To-K er En Doppler-undersøkelse av eksoplaneter som går i bane rundt Tidlig m gjennom sene k-stjerner. Disse stjernene er mindre og lavere i masse enn Vår Sol. Stjerner med lav masse har en tendens til å være underrepresentert på dagens dopplerundersøkelser fordi de er iboende lyssvake og derfor kreves store teleskoper for å fange opp et sterkt nok signal. Likevel utgjør disse stjernene det store flertallet av stjerner i Vår Galakse, langt overlegne g-type stjerner som Solen. Vi er spesielt interessert I m-og K-stjerner fordi planeter i den beboelige sonen lettere skal oppdages med Vår Doppler-teknikk. Detekterbarheten er også forbedret fordi den astrofysiske støyen fra M-og K-type stjerner er lavere enn For G-og F-type stjerner. De mest massive stjernene (a, B og O typer) er ikke gode kandidater for doppler planet søk fordi den høye luminositeten til stjernene ioniserer de fleste atomspektrallinjer og stjernene roterer raskere (utvide de få spektrallinjene); dette reduserer vår evne til å gjøre nøyaktige målinger av spektrallinjer. den beboelige sonen er en avstand fra stjernen der den ikke er for varm (slik at flytende vann fordamper bort) og ikke for kaldt (slik at flytende vann er frosset). Det kalles Noen ganger «Goldilocks zone» fordi temperaturen er «akkurat» for oppbevaring av hav av vann.

den lave iboende lysstyrken til Stjerner Av Typen m og K betyr at mindre energi sendes ut fra stjernen. Som et resultat ligger «Gullhårssonen» der planeter fanger opp nok energi til at flytende vann kan eksistere, nærmere moderstjernen. Denne nærheten gjør det lettere For Doppler-undersøkelser å oppdage potensielle planeter av to grunner: (1) orbitalperiodene er kortere (forkorter lengden på tiden vi trenger å se) og (2) signalet vi prøver å oppdage (reflekshastigheten som en planet utøver på stjernen) er større fordi gravitasjonskraften til planeten på stjernen øker raskt med avtagende avstand. Figuren over viser den relative avstanden mellom vertsstjerner og planeter for forskjellige stjerneklassifiseringer.

Vi utnytter den nylige identifikasjonen av mer enn 3000 Nærliggende k-og m-dverger fra SUPERBLINK-undersøkelsen av samarbeidspartner Sebastien Lepine. Målstjernene har blitt forhåndsscreenet med spektroskopi med lav oppløsning for å redusere antall spektroskopiske binærfiler og flammestjerner. Målet med dette prosjektet er å skjerme opptil 1600 stjerner med lav masse for tilstedeværelsen av eksoplaneter. Dopplermålinger for m-To-K-programmet utføres Ved Keck Observatory på Jordens største teleskop, som ligger På Mauna Kea På Hawaii. vi takker takknemlig for støtte til teleskoptid På Keck fra Yale University og NASA.

Oppdagelser