Articles

eksoplaneetat

M-to-K

m-to-K-projektin tavoitteena on löytää planeettakumppanit pienimassaisimmille tähdille ja ymmärtää ne tekijät, jotka määräävät, miten ja miksi planeettoja muodostuu tällaisten tähtien ympärille.

M-to-K on Doppler-tutkimus eksoplaneetoille, jotka kiertävät varhaista M: ää myöhäisen K-tyypin tähtien kautta. Nämä tähdet ovat pienempiä ja massaltaan pienempiä kuin Aurinkomme. Pienimassaiset tähdet ovat yleensä aliedustettuina nykyisissä Doppler-tutkimuksissa, koska ne ovat luonnostaan himmeitä ja siksi tarvitaan suuria kaukoputkia riittävän vahvan signaalin poimimiseen. Kuitenkin nämä tähdet muodostavat valtaosan galaksimme tähdistä, ja niitä on paljon enemmän kuin G-tyypin tähtiä, kuten aurinkoa.

olemme erityisen kiinnostuneita M-ja K-tähdistä, koska asuttavalla vyöhykkeellä olevat planeetat pitäisi havaita helpommin doppler-tekniikallamme. Havaittavuutta parantaa myös se, että M-ja K-tyypin tähtien astrofysikaaliset kohinat ovat pienempiä kuin G-ja F-tyypin tähtien. Massiivisimmat tähdet (A -, B-ja O-tyypit) eivät ole hyviä ehdokkaita doppler-planeettojen hakuihin, koska tähtien suuri luminositeetti ionisoi useimmat atomispektriviivat ja tähdet pyörivät nopeammin (laajentaen muutamaa spektriviivaa); tämä vähentää kykyämme tehdä tarkkoja mittauksia spektriviivasiirroista.

asuttava vyöhyke on etäisyys tähdestä, jossa ei ole liian kuumaa (niin että nestemäinen vesi haihtuu pois) eikä liian kylmää (niin että nestemäinen vesi jäätyy). Sitä kutsutaan joskus ”Kultakutri-vyöhykkeeksi”, koska lämpötila on” juuri oikea ” valtamerten pitämiseksi vedessä.

m-ja K-tyypin tähtien Vähäinen sisäinen kirkkaus tarkoittaa, että tähdestä lähtee vähemmän energiaa. Tämän seurauksena ”Kultakutri-vyöhyke”, jossa planeetat sieppaavat tarpeeksi energiaa nestemäisen veden olemassaoloon, sijaitsee lähempänä emotähteä. Tämä läheisyys helpottaa doppler-tutkimusten mahdollisuutta havaita mahdollisia planeettoja kahdesta syystä: (1) kiertoajat ovat lyhyempiä (lyhentää etsimisen kestoa) ja (2) signaali, jota yritämme havaita (refleksinopeus, jonka planeetta kohdistaa tähteensä), on suurempi, koska planeetan painovoima tähteen kasvaa nopeasti etäisyyden pienentyessä. Yllä oleva kuva kuvaa emotähtien ja planeettojen suhteellista etäisyyttä eri tähtiluokituksissa.

hyödynnämme yli 3 000 läheisen K-ja M-kääpiön tuoretta tunnistusta yhteistyökumppani Sebastien Lepinen SUPERBLINK-kartoituksesta. Kohdetähdille on tehty esiseulonta matalaresoluutioisella spektroskopialla spektroskooppisten binäärien ja flare-tähtien määrän vähentämiseksi. Projektin tavoitteena on seuloa jopa 1 600 pienimassaista tähteä eksoplaneettojen varalta.

m-to-K-ohjelman doppler-mittaukset suoritetaan Keckin observatoriossa maan suurimmalla teleskoopilla, joka sijaitsee Mauna kealla Hawai ’ iissa. kiitollisina annamme tunnustusta teleskooppiaikaan Keckissä Yalen yliopistosta ja Nasasta.

löydöt