Articles

Spenning og strømkilder

en elektrisk kilde er en enhet som er i stand til å konvertere ikke-elektrisk energi til elektrisk energi. Et eksempel på dette er et batteri som kan konvertere kjemisk energi til elektrisk energi. Dette fører da til definisjonen av ideelle kilder. Dette er kilder som ikke endres selv når en last er festet. Det finnes to typer kilder, strøm og spenningskilder.
Nedenfor er diagrammene først for en spenningskilde og deretter strømkilder:

dessverre ideelle kilder er umulig å skape dette fører oss til reelle kilder som inkluderer en intern motstand. Følgende to diagrammer viser hvordan du forvandler en ideell kilde til en ekte kilde:

for en ideell spenningskildeRs = 0.

For en ideell strømkilde Rs er uendelig.

Merk: Strøm – og spenningskilder er identiske når de ses fra terminalene, hvis verdiene er riktig relatert. Disse er da kjent Som Thevenin (spenning) og Norton (nåværende) kilder.

ovennevnte beskriver uavhengige kilder, mens det faktisk er avhengige kilder. Disse er avhengige av spenninger eller strømmer i en annen del av kretsen. Derfor kan en verdi for kilden ikke oppgis med mindre denne verdien er kjent. Merk: en spenningskilde kan også være avhengig av verdien av en strøm og omvendt.

en avhengig strømkilde