Articles

Legemiddelinteraksjoner mellom tramadol og Zoloft

Major

sertralin traMADol

Gjelder For: Zoloft (sertralin) og tramadol

Snakk med legen din før du bruker traMADol sammen med sertralin. Kombinere disse medikamentene kan øke risikoen for en sjelden, men alvorlig tilstand som kalles serotonergt syndrom, som kan omfatte symptomer som forvirring, hallusinasjoner, anfall, ekstreme endringer i blodtrykk, økt hjertefrekvens, feber, overdreven svetting, skjelving eller risting, tåkesyn, muskelspasmer eller stivhet, tremor, inkoordinering, magekramper, kvalme, oppkast, og diare. Alvorlige tilfeller kan føre til koma og død. Du bør kontakte legen din umiddelbart hvis du opplever disse symptomene mens du tar medisinene. Bruk av traMADol med sertralin kan også øke risikoen for anfall som ikke er relatert til serotoninsyndromet. Interaksjonen kan være mer sannsynlig hvis du er eldre, gjennomgår alkohol eller narkotika uttak, har en historie med anfall, eller har en tilstand som påvirker sentralnervesystemet som en hjernesvulst eller hodetrauma. Du bør unngå eller begrense bruken av alkohol mens du blir behandlet med disse medisinene. Unngå å kjøre eller bruke farlige maskiner før du vet hvordan medisiner påvirker deg. Det er viktig å fortelle legen din om alle andre medisiner du bruker, inkludert vitaminer og urter. Ikke slutte å bruke medisiner uten først å snakke med legen din.

Bytt til profesjonelle interaksjonsdata