Articles

läkemedelsinteraktioner mellan tramadol och Zoloft

Major

sertralin traMADol

gäller för: Zoloft (sertralin) och tramadol

tala med din läkare innan du använder traMADol tillsammans med sertralin. Att kombinera dessa läkemedel kan öka risken för ett sällsynt men allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndromet, vilket kan inkludera symtom som förvirring, hallucination, anfall, extrema förändringar i blodtrycket, ökad hjärtfrekvens, feber, överdriven svettning, skakningar eller skakningar, suddig syn, muskelspasmer eller stelhet, tremor, samordning, magkramp, illamående, kräkningar och diarre. Allvarliga fall kan leda till koma och till och med död. Du bör kontakta din läkare omedelbart om du upplever dessa symtom när du tar medicinerna. Användning av traMADol med sertralin kan också öka risken för anfall som inte är relaterade till serotoninsyndromet. Interaktionen kan vara mer sannolikt om du är äldre, genomgår alkohol-eller droguttag, har en historia av anfall eller har ett tillstånd som påverkar centrala nervsystemet, såsom hjärntumör eller huvudtrauma. Du bör undvika eller begränsa användningen av alkohol medan du behandlas med dessa läkemedel. Undvik att köra bil eller använda farliga maskiner tills du vet hur medicinerna påverkar dig. Det är viktigt att berätta för din läkare om alla andra mediciner du använder, inklusive vitaminer och örter. Sluta inte använda några mediciner utan att först prata med din läkare.

byt till professionell interaktionsdata