Articles

Źródła napięcia i prądu

źródło elektryczne to urządzenie, które jest w stanie przekształcić energię nieelektryczną w energię elektryczną. Przykładem tego jest bateria, która może przekształcić energię chemiczną w energię elektryczną. Prowadzi to następnie do definicji idealnych źródeł. Są to źródła, które nie zmieniają się nawet po przyłożeniu ładunku. Istnieją dwa rodzaje źródeł, źródła prądu i napięcia.
Poniżej znajdują się Schematy najpierw dla źródła napięcia, a następnie źródeł prądu:


Niestety idealnych źródeł nie da się stworzyć to prowadzi nas do rzeczywistych źródeł, które zawierają wewnętrzny opór. Poniższe dwa diagramy pokazują, jak przekształcić idealne źródło w prawdziwe źródło:

dla idealnego źródła napięciaRs = 0.

dla idealnego źródła prąduRs jest nieskończone.

Uwaga: źródła prądu i napięcia są identyczne, gdy są wyświetlane z zacisków, jeśli wartości są powiązane poprawnie. Są one wtedy znane jako źródła Thevenin (napięcie) i Norton (prąd).

Powyższy opis opisuje źródła niezależne, natomiast w rzeczywistości istnieją źródła zależne. Są one zależne od napięć lub prądów w innej części obwodu. Stąd wartość dla źródła nie może być określona, chyba że ta wartość jest znana. Uwaga: źródło napięcia może być również zależne od wartości prądu i odwrotnie.

zależne źródło prądu