Articles

Zdroje napětí a proudu

elektrický zdroj je zařízení, které je schopné přeměnit neelektrickou energii na elektrickou energii. Příkladem je baterie, která dokáže přeměnit chemickou energii na elektrickou energii. To pak vede k definici ideálních zdrojů. Jedná se o zdroje, které se nemění ani při připojení zátěže. Existují dva typy zdrojů, proudové a napěťové zdroje.
níže jsou uvedeny diagramy nejprve pro zdroj napětí a poté pro zdroje proudu:


Bohužel ideální zdroje jsou nemožné vytvořit to nás vede ke skutečné zdroje, které zahrnují vnitřní odpor. Následující dva diagramy ukazují, jak transformovat ideální zdroj do reálného zdroje:

Pro ideální zdroj napětí Rs = 0.

Pro ideální zdroj proudu Rs je nekonečný.

Poznámka: zdroje proudu a napětí jsou při pohledu ze svorek identické, pokud jsou hodnoty správně spojeny. Ty jsou pak známé jako zdroje evenin (napětí) a Norton (proud).

výše uvedené popisuje nezávislé zdroje, zatímco ve skutečnosti existují závislé zdroje. Ty jsou závislé na napětí nebo proudech v jiné části obvodu. Proto nelze hodnotu zdroje uvést, pokud není tato hodnota známa. Poznámka: zdroj napětí může také záviset na hodnotě proudu a naopak.

závislý zdroj proudu