Articles

skillnad mellan kirurgiskt stål och rostfritt stål

huvudskillnad – kirurgiskt stål vs rostfritt stål

rostfritt stål är en typ av stål som tillverkas genom att tillsätta krom till en metalllegering. Syftet med att blanda krom är att förhindra att järn oxiderar och rostar. Kirurgiskt stål är en klass av rostfritt stål, vilket inkluderar stål som används för biomedicinska applikationer. Huvudskillnaden mellan kirurgiskt stål och rostfritt stål är att kirurgiskt stål endast har biomedicinska tillämpningar medan rostfritt stål har många olika tillämpningar.

nyckelområden som omfattas

1. Vad är kirurgiskt stål
– Definition, applikation
2. Vad är rostfritt stål
– Definition, olika typer
3. Vad är skillnaden mellan kirurgiskt stål och rostfritt stål
– jämförelse av Nyckelskillnader

nyckeltermer: Austenitiskt rostfritt stål, Duplex rostfritt stål, ferritiskt rostfritt stål, martensitiskt rostfritt stål, metalllegering, molybden, rost, rostfritt stål, stål, kirurgiskt stål

skillnad mellan kirurgiskt stål och rostfritt stål - Jämförelsesammanfattning

Vad är kirurgiskt stål

kirurgiskt stål är en typ av rostfritt stål som används för att producera endast föremål som krävs för operationer. Det är en klass av rostfritt stål som har biomedicinska tillämpningar. Det finns flera olika typer av rostfritt stål tillgängliga beroende på kemisk sammansättning. Bland dessa typer används austenitisk och martensitisk som kirurgiskt stål.

huvudskillnad - kirurgiskt stål vs rostfritt stål

Figur 1: kirurgiskt rostfritt stål används för att producera kirurgiska föremål.

de vanligaste typerna av kirurgiskt rostfritt stål består av cirka 2-3% molybden. Detta är användbart vid korrosionsbeständighet. Detta stål kan användas både i industrier och i operationer.

Austenitic är det mest svetsade rostfria stålet. Det bidrar till den största delen av rostfritt stål på stålmarknaden. Martensitiskt stål är en annan typ av rostfritt stål som har cirka 20% krom.

Vad är rostfritt stål

rostfritt stål är en typ av stål som består av järn och krom. Det betraktas som en metalllegering. Den har cirka 10% krom blandat med järn. De andra metallelementen som finns i rostfritt stål är nickel, molybden, titan och koppar. Icke-metalltillägg inkluderar huvudsakligen kol.

syftet med att blanda krom är att förhindra att järn oxiderar. Detta undviker rost av stål och ger en korrosionsbeständighetsegenskap till stål. Krom gör ett oxiderat skikt på stålets yta, som kallas ”passivt skikt.”Detta förhindrar järn från oxidation. Det är dock inte helt motståndskraftigt mot korrosion, särskilt under förhållanden som högkoncentrerat saltvatten.

eftersom två metaller blandas ihop är rostfritt stål mycket starkt. Men det är dyrt jämfört med andra typer av stål. För att blanda de två metallerna är det viktigt att metallerna ska vara i smält tillstånd. Annars skulle en enhetlig blandning inte inträffa. Sedan lämnas stål för att svalna och härda. Senare tvättas ytan av rostfritt stål med en syra för att avlägsna eventuell förorening.

skillnad mellan kirurgiskt stål och rostfritt stål

Figur 2: köksartiklar är gjorda av rostfritt stål.

den mest önskade egenskapen hos rostfritt stål är dess korrosionsbeständighet. Till skillnad från normalt stål genomgår det inte korrosion, därför är rostning frånvarande. Den här egenskapen gör den användbar vid produktion av köks-och hälsoprodukter eftersom den är säker att användas i fuktiga miljöer. Den har också hög värmebeständighet, vilket gör den lämplig för produktion av köksartiklar. Rostfritt stål har ett mer attraktivt utseende än vanligt stål. Enligt deras egenskaper är rostfritt stål också uppdelat i undergrupper enligt följande.

  • Duplex rostfritt stål
  • martensitiskt rostfritt stål
  • ferritiskt rostfritt stål
  • austenitiskt rostfritt stål

austenitiskt rostfritt stål är det mest svetsade rostfria stålet. Det bidrar till den största delen av rostfritt stål på stålmarknaden. Ferritiskt rostfritt stål består av spårmängder nickel, krom och kol. Detta stål har god duktilitet och formbarhet. Martensitiskt rostfritt stål är en annan typ av rostfritt stål som har cirka 20% krom. Duplex rostfritt stål används mest i rörtillämpningar.

skillnad mellan kirurgiskt stål och rostfritt stål

Definition

kirurgiskt stål: kirurgiskt stål är en typ av rostfritt stål som används för att producera föremål som krävs för operationer.

rostfritt stål: Rostfritt stål är en typ av stål som består av järn och krom.

ansökan

kirurgiskt stål: kirurgiskt stål har endast biomedicinska tillämpningar.

rostfritt stål: Rostfritt stål har många applikationer inklusive produktion av köksartiklar etc.

typer

kirurgiskt stål: Kirurgiskt stål inkluderar austenitiskt rostfritt stål och martensitiskt rostfritt stål.

rostfritt stål: Rostfritt stål finns i olika typer som duplex, martensitisk, ferritisk och austenitisk.

slutsats

kirurgiskt stål är en typ av rostfritt stål. Huvudskillnaden mellan kirurgiskt stål och rostfritt stål är att kirurgiskt stål endast har biomedicinska tillämpningar medan rostfritt stål har många olika tillämpningar.