Articles

Spänning och strömkällor

en elektrisk källa är en anordning som kan omvandla icke-elektrisk energi till elektrisk energi. Ett exempel på detta är ett batteri som kan omvandla kemisk energi till elektrisk energi. Detta leder sedan till definitionen av ideala källor. Det här är källor som inte ändras även när en last är ansluten. Det finns två typer av källor, ström-och spänningskällor.
nedan är diagrammen först för en spänningskälla och sedan strömkällor:


tyvärr är ideala källor omöjliga att skapa detta leder oss till verkliga källor som inkluderar ett internt motstånd. Följande två diagram visar hur man omvandlar en idealisk källa till en riktig källa:

För en idealisk spänningskälla Rs = 0.

För en idealisk strömkälla Rs är oändlig.

Obs: ström-och spänningskällor är identiska när de ses från terminalerna, om värdena är relaterade korrekt. Dessa är då kända som Thevenin (spänning) och Norton (ström) källor.

ovanstående beskriver oberoende källor, medan det faktiskt finns beroende källor. Dessa är beroende av spänningar eller strömmar i en annan del av kretsen. Därför kan ett värde för källan inte anges om inte detta värde är känt. Notera: en spänningskälla kan också vara beroende av värdet på en ström och vice versa.

en beroende strömkälla